درب اتوماتیک خاص

درب اتوماتیک نیم گرد

درب اتوماتیک کرو ( تولیدات خاص)

شرکت دُرآسا بارزومه درخشان در تولید دربهای اتوماتیک شیشه ای و پارکینگی  خاص تعداد زیادی ازاین محصولات را برای راه حل بهتر و استاندارد پیشنهاد می دهید ،این دربها عبارتند از :درب اتوماتیک ای که روی سراشیبی هستند ،دربهای اتوماتیک ای که تا ۱۰متر ارتفاع دارند ودربهای اتوماتیک ای که متصل به سقف و زمین هستندودرب سنگی اتوماتیک اسلاید و درب اتوماتیک چوبی که به همراه با اپراتور هایی درب اتوماتیک شیشه ای  و پارکینگی تولید می گردد.

 

 لازم بذکر است به غیر از جک های درب های پارکینگی ۹۹% دربهای اتوماتیک تولید شده جهت دهنه مخصوص آن تولید می شود ،

درب اتوماتیک خاص