درب اتوماتیک فولدینگ

حداکثر بازشو در کمترین عرض موجود

درب اتوماتیک فولدینگ

این دربها مکانیزم خاصی دارا می باشد درب اتوماتیک فولدینگ دقیقا به مانند

دربهای اتوبوس ها قدیمی می باشد که بصورت آکاردونی برروی هم جمع میشود

در این  اپراتورتمامی لتها همه متحرک هستن و به علت محدودیت فضا درعرض های بسیار کم

با بازشو کامل یا ۹۰% کل دهنه را بازشو می دهد بیشترین فروش این  اپراتور داخل راهرو ها میباشد،

لازم بذکر است که تمامی متعلقات این درب از جمله فریم دور شیشه ای از خارج از کشور وارد می شود. و دلیل آن لولا های ( غضروف )این درب میباشد واستاندارد تولید

این اپراتور بعلت مکانیزم خاص آن از عرض دهنه ۱۴۰تا عرض ۳۲۰ تولید میگردد

درب اتوماتیک تاشو

درب اتوماتیک فولدینگ
نمونه درب اتوماتیک اتوبوسی