راهبند اهرمی

آیده آل ترین سیستم کنترل تردد خودرو

راهبند اهرمی

راهبند اهرمی وظیفه مسدود کردن راه خودرو برای عبور خودرو های مجاز را داشته و با صدور فرمان فعال می گردد.

این اتوماسیون که یک نوع سیستم اتوماتیک  تشکیل شده از اجزایی که

افقی به یک پایه اتصال دارد که از سطح زمین بالاتر و در مکان های که عبور و مرور خودرو است

مورد استفاده قرار میگیرد مانند :مسیر ورودی ادارات, کارخانجات,

پاساژ ها, ایستگاه های راه آهن , مجتمع های بزرگ , عوارضی جاده ها, پارکینگ عمومی,

کنترل ترافیک, انواع ارگان ها و امور عمرانی شهری.درکل مانعی است برای کنترل تردد که

به وسیله آن از تردد وسیله نقلیه بدون بررسی و اجازه جلوگیری مینماید و باعث ایجاد نظارت دقیق میگردد.

گیت تردد خودرو

راهبند اهرمی
نمونه راه بند پارکینگ