مقالات

شهریور ۱۴, ۱۳۹۵
درب اتوماتیک خاص

درب اتوماتیک خاص

درب اتوماتیک های خاص به مانند درب شیشه ای اتوماتیک نیمگرد و درب اتوماتیک تمام گرد و درب اتوماتیک مثلثی و درب های فولدینگ می باشد […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ درب اتوماتیک

پرشس و پاسخ درب اتوماتیک

پرسش و پاسخ درب اتوماتیک ۱.آیا به هنگام قطع برق میتوان از دربهای اتوماتیک شیشه ای ، کرکره برقی ، درب های سکشنال و درب های […]